Uslovi Korišćenja

Ovi uslovi korišćenja upravljaju Vašim pristupom i korišćenjem Bitebell web stranice.

Molimo Vas da pročitate pažljivo ove uslove korišćenja pre nego što počnete da koristite web stranicu, jer se na taj način upoznajete sa sadržajem i funkcionisanjem Bitebell web stranice.

Vašim daljim korišćenjem Bitebell web stranice potvrđujete da ste saglasni i da prihvatate ove uslove korišćenja.

Primena uslova korišćenja
Ovi Uslovi korišćenja primjenjuju se od 2020. godine do opoziva od strane Bitebell Technologies d.o.o.

Garancije i odricanja
Korišćenje ove web stranice je isključivo na sopstvenu odgovornost. Bitebell Technologies d.o.o i treće strane koje su učestvovale u stvaranju Bitebell web stranice nisu odgovorni za bilo kakve štete, gubitke ili bilo kakvu troškove koja proizilazi iz upotrebe, promene sadržaja Bitebell web stranice ili iz bilo kojih drugih web stranica. Takođe, Bitebell web stranica nije odgovorna ukoliko su informacije na web sajtu nedostupne zbog isključenja ili kvarova u mreži, kao i uzroka koji su izvan naše kontrole. To uključuje, ali nije ograničeno na štete uzrokovane programskim virusima ili kvarovima koji proizlaze iz zloupotrebe sadržaja web stranice.

Prava intelektualne svojine
Bitebell, odnosno Bitebell Technologies d.o.o poseduju sva autorska i druga prava intelektualne svojine nad tekstovima i drugim materijalima koji su na Bitebell web stranicu (uključujući i sve informacije, slike, tekst, dizajn, video i audio). Možete da u toku pretraživanja Bitebell web stranice u nekomercijalne svrhe preuzeti sadržaj i/ili ga poslati drugim licima, ali je neophodno da u tim prilikama ukažete na autorska prava i ostala prava vlasništva koja pripadaju kompaniji Bitebell Technologies d.o.o. Nijedan deo ove web stranice ne sme se prodavati ili distribuirati u komercijalne svrhe niti sme biti modifikovan ili uklopljen u publikacije ili druge web stranice. Svi žigovi i znakovi, kao i uslužni žigovi prikazani na Bitebell web stranici, pripadaju Bitebell Technologies d.o.o.. Zabranjeno je korišćenje bilo kog žiga ili znaka sa ove web stranice. Ni jedan sadržaj na Bitebell web stranici se ne sme tumačiti kao dozvola za korišćenje bilo kog žiga. Ako želite da materijal sa Bitebell web stranice koristite u bilo koje svrhe osim onih koje su navedene u ovim uslovima, pošaljite zahtev na: contact@Bitebell.com.

Tačnost i pristup Bitebell web stranici
Ne garantujemo da je sadržaj internet stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran, kao i da će internet stranica i/ili povezane stranice uvek biti dostupne i raspoložive.

Zadržavamo pravo da u bilo kojem trenutku izmenimo, ili ukinemo Bitebell web stranicu, ili njen sadržaj, kao i pravo da promenimo uslove korišćenja, kao i da ukinemo pristup internet stranici bez prethodnog obaveštenja/najave.

“Cookies”
Bitebell web sajt može koristiti „Kolačiće“ za optimizaciju usluga. „Kolačić“ je fajl, sastavljen od slova i brojeva (obično), koji Bitebell web server šalje u datoteku kolačića na pretraživaču hard diska Vašeg kompjutera. Na taj način Bitebell web sajt ima mogućnosti da uspostavi vezu između web servera i internet pretraživača, a sve da bi se Vama predstavila prilagođena internet stranica u skladu sa Vašim interesovanjima i kako bi se bolje reagovalo na Vaše potrebe. Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće, međutim, obično možete da promenite vaš pretraživač da bi ste sprečili memorisanje kolačića. Napominjemo da ukoliko isključite kolačiće to će ograničiti uslugu koju možemo da vam pružimo i može da utiče na vaše iskustvo kao posetioca.